Chef till enheten för bioinformatik och genetik – Naturhistoriska riksmuseet

Om arbetsplatsen

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet?

Naturhistoriska riksmuseets position är att vara Det forskande museet som visar vägen. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Naturhistoriska riksmuseet är ett forskande museum och ett av landets mest populära besöksmål. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning. Vi har över elva miljoner föremål i samlingarna, vilka utgör grunden för vår framgångsrika forskning inom geologi, paleontologi, zoologi, botanik samt miljögifters spridning i naturen. Naturhistoriska riksmuseet erbjuder också ett ledande forum för möten mellan forskare och mellan vetenskap och allmänhet.

Avdelningen för forskning och samlingar har till uppgift att ansvara för museets samlingar, bedriva grundforskning och tillämpad forskning inom museets ämnesområden, bedriva uppdragsverksamhet samt arbeta med förmedling och rådgivning till allmänhet och andra samhällssektorer. Avdelningen är indelad i sex enheter; zoologi, botanik, geovetenskap, paleobiologi, miljöforskning och övervakning, samt bioinformatik och genetik. Var och en av dessa leds av en enhetschef. Totalt består avdelningen av ca. 170 medarbetare.

Enheten för bioinformatik och genetik bedriver forskning och utveckling inom informatik och genetik samt ansvarar för större nationella och internationella infrastrukturer. Enheten består av ca. 30 medarbetare och är uppdelad på tre grupper: bioinformatik, DNA-laboratoriet och forskning.

Arbetsuppgifter

Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar på enheten samt ett personalansvar för medarbetare. Utifrån museets uppdrag, vision och mål leder du arbetet på enheten i ett förtroendefullt samspel med dina underställda medarbetare. Du kommer att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela forskningsavdelningen, bl.a. genom att du ingår i ledningsgruppen på avdelningsnivå.

Arbetsuppgifter som är särskilt viktiga:
• Planera, leda, och följa upp enhetens arbete utifrån myndighetens uppdrag, vision, strategiska plan och mål, samt företräda arbetsgivaren och genomföra myndighetens prioriteringar inom verksamhetsområdet.
• Ansvara för enhetens årliga verksamhetsplanering och löpande ekonomi- och verksamhetsuppföljning
• Ansvara för enhetens budget och direkt personal- och arbetsmiljöansvar dvs. leda och coacha medarbetarna i deras arbete i ett förtroendefullt samspel
• Samordna och leda enhetens stöd till museets forskning- och samlingssavdelning rörande databashantering
• Samordna och leda enhetens samlingsbaserade forskning och laborativa spetskompetens inom population- och fylogenomik
• Samordna och leda arbete med hantering av stora mängder heterogena data, t.ex. resultat från metagenomiska studier, samt bioinformatisk analys
• Samordna enhetens stödverksamhet gentemot forskare och övriga medarbetare vid museet
• Verka för ökat samarbete inom Avdelningen för forskning och samlingar och med myndighetens övriga två avdelningar
• Bidraga till museets publika utbud

Kvalifikationer

Du ska ha en doktorsexamen inom biologi, informatik, eller annat för tjänsten relevant ämne samt chefserfarenhet eller motsvarande ledarskapserfarenhet. Det är även ett krav att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och ledning, budget och ekonomisk uppföljning samt att ha arbetat med systematiskt arbetsmiljöarbete. Förutom detta ska du haft en vetenskaplig produktion inom biologi eller informatik gärna med fokus på analys av stora heterogena dataset samt kunskap kring och förståelse för biologisk forskning, naturvetenskapliga samlingar och dess betydelse.

Det är meriterande om du har god erfarenhet av att leda arbetsgrupper inom forskning och infrastrukturer, av utåtriktad verksamhet (det som ofta benämns public outreach) samt förmåga att erhålla externa bidrag. Även utbildning inom chefs- och ledarskap räknas som en merit.

Som person ser vi att du, för att klara uppdraget, behöver ha såväl en mycket god strategisk förmåga som förmågan att identifiera, ta initiativ till, planera och avsluta aktiviteter som både förbättrar och utvecklar verksamheten. För att lyckas med detta behöver du besitta god samarbets- och samverkansförmåga för att arbeta tillsammans och genom dina medarbetare, men även övriga kollegor. Det är viktigt att du är tydlig och respektfull i ditt ledarskap. Du ska ha förmåga att coacha, delegera och genom god kommunikation skapa transparens och engagemang i enhetens pågående arbete.

Det är ett måste att du har goda kunskaper i svenska, eller i ett annat skandinaviskt språk, i både tal och skrift. Dessa kunskaper ska leda till att du, på ett bra sätt, kan kommunicera med svensktalande medarbetare, läsa och ta till dej styrdokument samt regelverk, lagar och förordningar på svenska. Förutom detta ska du även ha goda kunskaper engelska i både i tal och skrift. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att befordra anställda till professor. Den som anställs som chef för enheten har därför möjlighet att prövas för professorskompetens i enlighet med museets ordinarie rutiner. Myndigheten erbjuder bland annat möjlighet till distansarbete, friskvård på arbetstid, flextid och friskvårdsbidrag.

Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

När du ansöker till tjänsten i Visma så är det viktigt att du besvarar alla enkätfrågor.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

 
För alla chefer tillämpas förtroendearbetstid och tjänsten innebär en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning som huvudregel. Tillträde efter överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast:   2022-10-16

Referensnummer:   2.3.1-477-2022

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan på denna länk:

https://recruit.visma.com/spa/sv/public/apply?guidAssignment=ac7738d0-60cc-44f4-8eea-5e843345e9f7

Kontakt

Kontaktperson

Sebastian Kvist
Avdelningschef för forskning och samlingar
08- 519 540 15

sebastian.kvist@nrm.se

Fackliga företrädare

Jannikke Räikkönen
Förste assistent, Saco ordförande
08-519 541 40

Jannikke.Raikkonen@nrm.se

Rebecka O´Neill, OFR/ST

08-519 540 21

Övrigt

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Centennial anniversary of the ecotype concept: the legacy of Göte Turesson – 29th of November

This year is the centennial anniversary of the ecotype concept, which was coined by the Swedish geneticist Göte Turesson in 1922. Since then, the ecotype has served – and is still serving – as a focal concept in evolutionary ecology, especially in studies of the interaction between plants and their environment. The concept and methods introduced by Turesson have also had a large impact on the assessment of phenotypic variation for crop improvement, in its modern form known as ”envirotyping”.

Turesson got his basic education in Biology at the University of Washington, USA. He returned to Sweden and received his PhD from Lund University in 1923. He was active in southern Sweden until 1935 when he became a professor in systematic botany and genetics at the Agricultural College at Ultuna outside Uppsala. 

We plan to celebrate the anniversary by organizing a symposium in the late autumn this year. The symposium will be held on 29th November together with the annual NordPlant meeting on “Envirotyping for plant breeding and precision agriculture”  which takes place the day after, 30th November.  Both meetings are located at Blå Hallen, Ecology Building, Lund University. The symposium will be in a hybrid format, with the option to participate online. 

The programme on 29th November starts with a welcome reception between 08.30-09.15, followed by a general introduction and then a presentation of the historical context of the ecotype concept by Anna Tunlid (Lund University). Invited specialists will present different aspects of present-day applications of the ecotype concept. Confirmed speakers include Timo van der Niet (University of KwaZulu-Natal, South Africa), Hans Jaqcuemyn (KU Leuven, The Netherlands), Sophie Karrenberg (Uppsala University), Marie Brandrud (Oslo University), Honor C. Prentice (Lund University) and Björn Widén (Lund University). 

There here are open slots for contributed talks. Please, contact magne.friberg@biol.lu.se if you would like to contribute!

We have launched a webpage where you can register for updates about the symposium:

Organizers: Stefan Andersson, Nils Cronberg, Magne Friberg, Mikael Hedrén, Øystein Opedal from Lund University and Helena Persson from SLU Alnarp

Sponsors: Elly Olssons fond, Mendelian Society in Lund

Call for Symposia, IBC 2024 (Madrid)

Dear Colleagues and Friends,

Two years ahead of the XX International Botanical Congress, we are pleased to launch the Call for Symposia. We encourage researchers worldwide to submit symposium proposals on a variety of topics through the IBC website. The call for symposia will remain open until December 30th, 2022. Symposia constitute a very important component of the XX IBC, please submit a proposal and help shape the meeting’s program! Also note that diversity of speakers in terms of gender, career stage, and geography will be one of the criteria for selecting proposals. Symposium proposals that bridge two or more of the 31 proposed topics, including novel views and/or multi-disciplinary research perspectives, are especially encouraged.

Best regards,

The Organizing Committee of the XX IBC.

Call for symposia

Proposal submission now available! The scientific committee will evaluate symposium proposals based on potential audience interest, scientific quality, and diversity of speakers in terms of gender, career stage, and geography, among others. Symposium proposals that bridge two or more of the 31 proposed topics, including novel views and/or multi-disciplinary research perspectives are especially encouraged. We will make an effort to accept as many proposals as possible. Each symposium will last for 2 hours and will consist of six 20-minute oral communications (15 min presentations + 5 min Q&A). To maximize the interchangeability of participants among concurrent symposia, changes to this schedule will not be allowed. Deadline for symposium proposals 30 December 2022. Proposal Submission

Topics

 1. Agroforestry Systems
 2. Bioinformatics
 3. Biogeography / Phylogeography
 4. Botanical History
 5. Bryology
 6. Comparative Genomics / Transcriptomics
 7. Conservation Biology
 8. Crops and Wild Relatives
 9. Development and Structure
 10. Ecology and Plant Communities
 11. Ecophysiology
 12. Education and Outreach
 13. Ethnobotany
 14. Floristics
 15. Functional Genetics
 16. Global Change Ecology
 17. Hybrids and Hybridization
 18. Mycology and Lichenology
 19. Macroevolution
 20. Paleobotany / Archaeobotany
 21. Phycology
 22. Phylogenetics and Phylogenomics
 23. Physiology
 24. Plant, Animal, and Microbe Interactions
 25. Plant Biotechnology
 26. Palynology
 27. Population Genetics
 28. Pteridology
 29. Restoration Ecology
 30. Reproductive Biology
 31. Systematics  

Conference on eDNA and metabarcoding in Trondheim, Norway

We welcome participants to the BIOSCAN NOReDNA Conference, November 9-10, 2022: https://norbol.org/bioscan2022/

The aim of the conference is to bring together national researchers and stakeholders, as well as relevant Nordic partners and world leaders in this field to share experiences and encourage implementation of validated eDNA methods in research, management and regulation. The conference will be a meeting point for 110 participants and a venue to share current research, experience, standardization progress, biodiversity management and more that use eDNA and DNA metabarcoding.


Invited speakers are:
Sophie Arnaud-Haond, University of Montpellier, France
Kristine Bohmann, University of Copenhagen, Denmark
Gentile Francesco Ficetola, University of Milan, Italy
Tomas Roslin, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden


Registration for the BIOSCAN – NOReDNA Conference is free of charge and includes lunches and conference dinner. Participants book their own travel and accommodation.
Extended deadline for registration: August 1, 2022


Looking forward to see you in Trondheim!

Torbjørn Ekrem
For the Organizing Committee

Invitation to the Zoologica Scripta Symposium on ’The Role of Systematics for Understanding Ecosystem Functions’

On behalf of The Norwegian Academy of Science and Letters and The Editors of the Zoologica Scripta, you are kindly invited to Zoologica Scripta Symposium on ’The Role of Systematics for Understanding Ecosystem Functions’

Time: 25.08.2022 09.30 – 25.08.2022 17.00

Place: The Norwegian Academy of Science and Letters, Drammensveien 78, 0271 Oslo

Confirmed keynote speakers are:

 • Dr. Cecilia Lindblad, Swedish Environmental Protection Agency
 • Dr. Hugo de Boer, University of Oslo, Natural History Museum
 • Dr. Veronika Johansson, Swedish Museum of Natural History, Department of Bioinformatics and Genetics
 • Dr. Torsten H. Struck, University of Oslo, Natural History Museum
 • Dr. Niklas Wahlberg, Lund University
 • Dr. Maarten Vanhove, Hasselt University, Centre for Environmental Sciences
 • Dr. Dieter Piepenburg, Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research
 • Dr. Paula Pappalardo, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C.
 • Dr. Bente Edvardsen, University of Oslo, Department of Biosciences, Section for Aquatic Biology and Toxicology

The symposium will end with a dinner including a wrap-up address ’The End of Evolution’ 
by Dr. Matthias Glaubrecht, Centre of Natural History, Leibniz Institute for the Analysis of Biodiversity Change, Hamburg

Read more about the programme

Sign up to the event

Systematikdagarna 2022

Efter två års uppehåll och digitala alternativ, siktar vi i år på att kunna genomföra en konferens på plats. Välkomna till Stockholm och Naturhistoriska riksmuseet den 21-22 november! Mer information kommer senare.

The Systematikdagarna 2022 conference will take place at the Swedish Museum of Natural History in Stockholm, 21-22 November. More information will be provided. Welcome!

Scientist’s Position – Head of Research Group ”Plants” at the Botanic Garden Berlin

the Botanic Garden Berlin looks for an experienced plant taxonomist/systematist to lead the research group ”plants” at the Botanic Garden Berlin.
You’ll find the job announcement here (in German only):

https://www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/jobs/wiss/59_ze-botanischer-garten-botanisches-museum/BG-Bo-Berlin—Leitung-Pflanzen.html

Bauhin symposium, Basel, Switzerland, 15-16 September 2022. Call for contributions.

An ever widening array of research disciplines require access to plant specimens preserved in herbaria, because they provide data calibrated in absolute time. In an era when land use and the global climate rapidly change, technological innovations, such as ancient DNA sequencing and digital specimens, are opening new avenues for timely research, leveraging the the specimens that were accumulated over more than four centuries of plant collecting. This year, 2022, marks the 400th anniversary of one of the first regional floras, published by Caspar Bauhin (1560-1624) based on his herbarium that survives to today. 

To celebrate the deep history of plant collections, and to explore the cutting edge of herbarium-based research, we are organizing a two-day international symposium in Basel, Switzerland, in honor of Caspar Bauhin: “400 Years of Botanical Collections – Implications for Present-Day Research”.

Please submit your abstract for talks and posters on any topic in any discipline that leverage herbarium specimens. We particularly encourage contributions that make use of specimens in non-standard ways and that push the boundaries of what is currently possible.

Registration is now open. 

Please consult the symposium website for all details. https://bauhin2022.ch

Scientific committee:  Tinde van Andel, Clusius Professor History of botany and gardens, Leiden University and Naturalis, NL; Freek T. Bakker, Professor of Molecular Systematics, Wageningen University, NL; Mark Carine PhD, Principal Curator in Charge, Botanical Collections, Natural History Museum London, UK; Stefan Eggenberg PhD, Head National Data and Information Center on the Swiss Flora (InfoFlora), Bern; Jason Grant, Professor of Biology and Director of the Herbarium, University of Neuchatel; Flavio Häner PhD, Historian of Science and Collections, Cultural Property Protection Expert, Basel; Ansgar Kahmen, Professor of Botany, Director Botanical Garden and Herbarium, University of Basel; Gudrun Kadereit, Professor of Systematics, Biodiversity and Evolution of Plants, Head Botanical Garden and Herbarium, University of München, DE; Austin Mast, Professor of Biology and Director of the Godfrey Herbarium, Florida State University Tallahassee, USA; Reto Nyffeler PhD, Curator of Phanerogams, University of Zurich; Richard B. Primack, Professor of Biology, Boston University, USA; Michelle Price, Professor of Plant Systematics and Biodiversity, University of Geneva; Head of Science and Head of the Cryptogamic Herbarium, Conservatory and Botanical Garden of Geneva, Vice-Chair of the Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF); Verena Schünemann, Professor of Paleogenetics, University of Zurich & University of Vienna; Yvonne Willi, Professor of Ecology, University of Basel

Key note lectures:  Richard B. Primack, Boston University, USA: “Mobilizing herbarium specimens, botanical gardens, historical data sets and citizen science observations to investigate the biological effects of climate change”; Hernán A. Burbano, Department of Genetics, Evolution and Environment, University College London, UK: ”A retrospective view on plant genetic diversity using ancient DNA”

For the organizing committee:

Jurriaan de Vos, Leading Curator, Herbaria Basel (BAS / BASBG / RENZ), University of Basel

Jürg Stöcklin, President, Basel Botanical Society

Sylvia Martinez, Dept of Environmental Sciences, University of Basel