Instituttleder – Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet, Trondheim

NTNU Vitenskapsmuseet søker en ny instituttleder ved Institutt for naturhistorie. Stillingen er en åremålsstilling på fire år, med mulighet for forlengelser etter ny ordinær kunngjøring og ansettelsesprosess, dog ikke utover 12 år. Tiltredelse er 01.01.2019.

Som instituttleder er du instituttets daglige leder og rapporterer til museumsdirektøren. Instituttleder inngår i museumsdirektørens ledergruppe, og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av museet med dets spesifikke mandat, fagområder og oppgaver. Spesielt vil vi vektlegge egenskaper, erfaring og interesse for å videreutvikle det faglige samarbeidet mellom museets to institutter.

Dine viktigste oppgaver er å:

 • lede og utvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene
 • påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i forskning, samlingsforvaltning, formidling og undervisning
 • skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt og godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte
 • delta i NTNU Vitenskapsmuseets strategiske arbeid og sørge for at instituttet har oppdaterte styringsdokumenter og handlingsplaner, og at disse følges opp
 • representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • representere arbeidsgiver, sikre at ansatte blir hørt og ivareta ansattes medbestemmelse
 • påse at instituttet har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv, rapporteringen er pålitelig og at instituttet drives i samsvar med gjeldende lover og regler (internkontroll)
 • leder for instituttrådet.

NTNUs instituttledere forventes å være aktive bidragsytere for å realisere NTNUs visjon om «Kunnskap for en bedre verden». NTNU har også som mål innen 2025 at alle institutt har fagmiljøer som er på et dokumentert høyt nivå innen minst ett av sine kjerneområder. Dette vil være en av hovedoppgavene for deg som instituttleder i inneværende strategiperiode. Som en del av dette arbeidet skal du bidra til å styrke den tverrfaglige aktiviteten og vektlegge samarbeid med ledende kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Du som søker stilingen må ha:

 • dokumentert vitenskapelig kompetanse på minimum nivå som førsteamanuensis innenfor ett av instituttets fagområder
 • dokumenterte gode lederegenskaper
 • vist evne til internasjonalt samarbeid
 • erfaring med nasjonal og internasjonal prosjektakkvisisjon
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i ett av de skandinaviske språk, samt i engelsk.

I tillegg vil det bli lagt stor vekt på:

 • ledererfaring fra forskningsinstitusjon
 • erfaring fra museumsfaglig virksomhet/vitenskapelige samlinger
 • erfaring fra strategisk og organisatorisk utviklingsarbeid
 • erfaring fra personalledelse og HMS-arbeid
 • erfaring fra offentlig forvaltning og utredningsvirksomhet.

Du har følgende personlige egenskaper:

 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • engasjement og entusiasme for stillingen
 • kommunikative evner og evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme.

NTNU Vitenskapsmuseet er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til dine evner og vilje til omstilling. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidsplass med stor variasjon av arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for utvikling
 • godt og sosialt arbeidsmiljø
 • gode pensjonsordninger
 • velferdstilbud.

Stillingen lønnes etter stillingskode 1475 Instituttleder i Statens lønnsregulativ. Normal avlønning er kr 750 000 – 850 000 pr. år avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønna blir trukket 2 % lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige ansatte, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer av arbeids- og ansvarsområdet. De første 6 måneder er prøvetid.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte søkere til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. NTNU Vitenskapsmuseet arbeider for likestilling mellom kjønnene og oppfordrer kvinner til å søke.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Søkeren vil bli varslet hvis anmodningen ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til museumsdirektør Reidar Andersen, tlf. 91568814 eller forsknings- og samlingssjefsjef Solveig Bakken, tlf. 90539321.

For ytterligere informasjon om stillingen, se også www.searchhouse.no. Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Search House AS ved Eilif Solem tlf. 99 22 02 02 eller Jan Gunnar Storli tlf. 924 12 800.

Er Institutt for naturhistorie stedet hvor du kan bidra til å frembringe kunnskap for en bedre verden? Send søknad elektronisk via denne siden (jobbnorge.no) med CV, vitnemål og attester innen 03.06.2018.

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/151548/instituttleder-institutt-for-naturhistorie

Extended deadline: ForBio course on Marine Non-Indigenous Species

ForBio is organising a course on Marine Non-Indigenous Species, May 21- 25, 2018, at the Drøbak Field Station, a short bus ride south of Oslo. We have extended the deadline for application to April 28th.

http://www.forbio.uio.no/events/courses/2018/Non-indigenous.html

The aim of the Marine Non-Indigenous Species is to:

(1) provide theoretical background knowledge about marine non-indigenous species (NIS) including terminology, causes and potential consequences of NIS, the factors influencing translocations and success of colonisations and the potential vectors and the criteria for assessing NIS and

(2) identify the most common NIS / target species in Scandinavian waters using specimens from natual history collections and alive specimens collected around the station. Comparison of NIS and local similar species will be made. Identification cards and fact sheets will be provided.

Theoretical and practical lectures will be accompanied with discussions about the consequences of NIS to native environments, loss/increase of diversity and diseases.

Format: 5 day intensive course with theoretical and practical sessions (40 hours + preparation + final report/assignement- for those aiming to receive a certificate with ECTS)

Teachers 

Vivian Husa, Institute of Marine Research in Norway (IMR), Bergen

Arjan Gittenberger, Naturalis Biodiversity Centre, Leiden / GiMaRIS

Eivind Oug,  Norwegian Institute for Water Research (NIVA), Oslo

Joann Porter, Heriot-Watt University, Edinburg

Maria Capa, ForBio  & NTNU University Museum, Trondheim

Program

21 May

11.00 Welcome, presentation of the course schedule and logistics

11.15 Introduction (Important definitions, current knowledge of the problem at global scale, criteria for assessing NIS).

12.00 Vectors and factors influencing translocations

12.30 Management and legislation (monitoring programs, Nordic countries vs Europe rest of the world)

13.00 Lunch

14.00 Methods for assessing NIS (DNA barcoding or eDNA/metabarcoding).

14.30 Collecting techniques (eg. HELCOM/OSPAR)

15.00 Collecting along Drøbak & processing of samples. Animals kept alive in marine tanks.

22 May

9.00 Bryozoa . Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology.

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Cnidaria & Tunicates. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

23 May

9.00 Mollusca. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Annelida. Introduction  (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

14.30 Lab work

16.30 NIS in Nordic waters

24 May

9.00 Crustacea. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

13.30 Continuation…

25 May

9.00 Algae. Introduction (Biodiversity, Systematics, Ecology and Biology). Diagnostic features and terminology

10.00 Lab work

12.00 NIS in Nordic waters

12.30 Lunch

12.30 Lunch

13.30 Other groups. Diagnostic features of a few species of fish (e.g Neobious…)

14.30  Wrap up, discussion  and conclusions

 

Maximum number of participants: 20

Course level: PhD students, Master students, researchers and biodiversity consultants.

Previous knowledge required. Taxonomic expertise in at least one of the main groups to be dealt with (Algae, Decapoda, Bryozoa, Molluscs, Annelida…) or a strong background in marine ecology and conservation.

Course materials.  Lab facilities (microscopes, marine tanks, collecting gear) are available at Drøbak Field station. Species determination literature will be provided.  Students are requested to bring their own forceps and dissecting equipment.

Assignment and credits: The course is equivalent to 2 ECTS. ForBio will provide certificates for those successfully complete the course assignment.

Registration: Please fill in the online application here. There is no course fee for ForBio members or associates. The course includes accommodation and meals for ForBio members and associates at the Drøbak Field Station. Travel is covered for ForBio members based at Norwegian institutes.

Find out about how to become a ForBio member here.

Extended application deadline is April 28, 2018.

Contact Maria Capa (maria.capa@ntnu.no) for more information.

 

PhD position Plant Systematics, Stockholm University

A PhD position is available at the Department of Ecology, Environment and Plant Sciences at Stockholm University. The successful candidate will work on evolution of cold tolerance in angiosperms using comparative analyses and common garden experimentation. Application deadline 23 April 2018. Please follow the links below for more information.

ForBio and STI course: Macro algae – systematics and taxonomy

Time and place: May 28, 2018 9:00 AM June 1, 2018 5:00 PM,

Sven Lovén Centre for Marine Infrastructure, Tjärnö, Strömstad, Sweden

Сourse scope:

The course will present and overview of the macro algae – marine and freshwater. We will cover the systematics, taxonomy and identification at different taxonomic levels. Sessions will include lectures, fieldwork and laboratory exercises. The students will learn various techniques for macro algae identification and sampling.

Learning targets:

 • General understanding of systematics and taxonomy of macro algae
 • Techniques for collecting macro algae
 • Techniques for species identification

Teachers: 

Prof. Stein Fredriksen – Department of Biosciences, UiO

Dr. Gustav Johansson – Hydrophyta Ekologikonsult

Algologist Roland Bengtsson – Mikroalg

Maximum number of participants: 18, in case of more applicants, participants will be selected based on the scientific, educational and/or professional merit of the course, with priority given ForBio members and students/researchers enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative (STI). Results of the selection process will be announced via e-mail ca. one week after the application deadline.

Target group: PhD students, master students, postdocs, researchers, consultants, government officials, museum staff with relevant background in biology.

Working language: English/Scandinavian

Assignement and credits: The course is equivalent to 2 ECTS. ForBio will provide certificates for those successfully completed the course assignment.

Registration: Please fill in the online application here. There is no course fee for ForBio members or associates. Travel is covered for ForBio members based at Norwegian institutions. Accommodation at the Sven Lovén Centre in Tjärnö is covered for all ForBio members.

Find out about how to become a ForBio member/associate here.

Application deadline: April 16th, 2018.

Contact: ForBio coordinator Nataliya Budaeva (nataliya.budaeva@uib.no) or

STI representative Malin Strand (malin.strand@slu.se)

Two PhD student positions at GGBC in the EU ITN project “Plant.ID”

Within the Gothenburg Global Biodiversity Centre, (GGBC) University of Gothenburg, Sweden, two PhD positions are open for application November 1st, 2017 until January 15th, 2018. The positions are part of the EU International Training Network programme PlantID, which announces 15 PhD student positions simultaneously. We seek highly motivated students to tackle taxonomic problems in the flowering plant genus Silene ranging from polyploidy, species delimitations, and it relations to conservation. The positions start in April 1st, 2018, and are fully funded including salary and social security benefits for four years. To be eligible to apply, you must not have been a resident in Sweden more than 12 months the last three years. See the below links for more details:

 Species, a taxonomic category distinct from the lineage concept? A case study on species delimitation in Silene sect. Dipterospermae in Southern Africa

 Polyploid phylogenetics under the multi-species coalescent

Supervisors:

Bengt Oxelman

Christine Bacon

Petition for the protection of biodiversity (deadline on Sunday 5 p.m.)

Dear fellow systematists,

Many of you may have seen the recent article ‘We don’t need to save endangered species. Extinction is part of evolution.’ by R. Alexander Pyron in Washington Post, and re-published in several newspapers around the world.

If you would like to co-sign our Letter to the Editor of Washington Post please visit: http://www.protect-biodiversity.com/

We are now over 3000 co-signatories from more than 80 countries, but there are still few people from Sweden!

Best wishes and thanks for your support,

Alexandre Antonelli & Allison Perrigo

Gothenburg Global Biodiversity Centre

 

Please remind your collegues to create a profile at the web page!

Dear members of Svenska systematikföreningen,

Those of you who receive this message have obviously registered your contact details at our web page. However, you may have some collegues of yours who have paid the membership fee, but have not created any profile at the web page. That is unfortunate, because then we cannot keep track of which years these people have paid for, and they cannot check their membership status at the web page. So please remind the collegues you know to be members of the Systematikföreningen to create a profile if they have not done so.

All the best,

Mikael H

Plant.ID 15 PhD positions available

As part of our new EU project, MSCA-ITN Plant.ID on molecular identification of plants, we are now advertising 15 PhD positions in Systematic Botany in Norway, Sweden, Denmark, United Kingdom, Belgium, the Netherlands and Greece through our website. The projects below are included. Please forward to relevant candidates or fora. Application deadline is January 15th for all positions. Read more about the 15 individual PhD projects on www.plantid.uio.no.

PhD 1 – Polyploid phylogenetics under the multi-species coalescent – University of Gothenburg
PhD 2 – Taxon identification and multispecies coalescent biodiversity assessments – University of Oslo
PhD 3 – Euphrasia: species delimitation in mega-diverse hemi-parasites – University of Copenhagen
PhD 4 – Shotgun sequencing for comparative diet analysis in capercaillie fowl – University of Copenhagen
PhD 5 – DNA barcoding and metabarcoding of herbal products for authentication – University of Oslo
PhD 6 – Metabarcoding of aquatic flora for fresh water quality monitoring – BaseClear, Degree Awarding University of Leiden
PhD 7 – Hayfever and software-automated pollen metabarcoding – Naturalis Biodiversity Center, Degree Awarding University of Oslo
PhD 8 – Paleogenomic annotation of historical Cinchona bark samples across time and space – University of Copenhagen
PhD 9 – Genomic barcoding of the succulent plant genus Aloe in trade – Royal Botanic Gardens Kew, Degree Awarding University of Copenhagen
PhD 10 – Orchid targets: Genomic barcoding to identify and trace traded orchids – University of Oslo
PhD 11 – Is mutational meltdown a threat in the mega diverse genus Begonia? – Royal Botanic Gardens Edinburgh, Degree Awarding University of Edinburgh
PhD 12 – Genomic barcoding to trace and identify illegally logged African trees – Botanic Garden Meise, Degree Awarding KU Leuven
PhD 13 – Bar-HRM traceability of toxic species in food and medicine – Centre for Research & Technology – Hellas, Degree Awarding Aristotle University of Thessaloniki
PhD 14 – Species, a taxonomic category distinct from the lineage concept – University of Gothenburg
PhD 15 – Logging forensics: mining ebony wood collections as references – Naturalis Biodiversity Center, Degree Awarding University of Leiden

Best, Hugo

________________________________
Hugo de Boer

Natural History Museum
University of Oslo
P.O. Box 1172 Blindern
0318 Oslo, Norway
Phone: +47 22851875

Plant.ID MSCA-ITN project leader
Leader of ForBio – Research School in Biosystematics
Plant Evolution and DNA Metabarcoding group
________________________________

Medlemsavgiften – påminnelse!

Vi påminner härmed att det är dags att logga in på Svenska systematikföreningens hemsida och kontrollera att man betalat sin medlemsavgift! När man loggat in hittar man uppgiften om för vilket år man senast betalat, under sitt namn uppe i högra hörnet (klicka på namnet, under välkomsthälsningen). Information om föreningens konto finns under Medlem – Medlemsavgift och betalning. Alla är alltså varmt välkomna att betala, både för innevarande år (om man inte redan gjort så) samt för kommande år! När man betalar för 2018 kommer den inbetalningen att räknas fram till augusti 2019, eftersom föreningen såsom meddelats idag på årsmötet planerar att gå över från att medlemsavgifterna betalas för kalenderår till att avgifterna betalas per verksamhetsår (september till augusti). Tack! mvh Styrelsen!