Baltic macrophytes – systematics, sampling, species identification. STI and ForBio course

Time and place: 2021 September 12-18, Askö laboratory – Stockholm University Baltic Sea Centre, Sweden

    

Course aims: The course will present and provide an overview of the macrophytes in the Baltic sea. We will cover the systematics, taxonomy and identification of different macrophyte groups, such as macroalgae, phanerogams and also couple of bryophytes. Sessions will include lectures, fieldwork and laboratory exercises. The students will learn various techniques for identification and sampling.

The target group is PhD students, master students, researchers, consultants, government officials/museum staff – with relevant background in biology.

Learning targets:

  • General understanding of systematics and taxonomy of macrophytes
  • Techniques for collecting macrophytes
  • Techniques for species identification

Maximum number of participants: 20, in case of more applicants, participants will be selected based on the scientific, educational and/or professional merit of the course, with priority given ForBio members and students/researchers enrolled in the Swedish Taxonomy Initiative (STI).

Target group: PhD students, master students, postdocs, researchers, consultants, government officials, museum staff with relevant background in biology.

Working language: English/Scandinavian

Assignment and credits: The course is equivalent to 2 ECTS.

Registration: Registration is open! Deadline August 1st.

For registration and more information: https://www.forbio.uio.no/events/courses/2021/Macrophytes.html

Contact: STI representative Maria Backlund (maria.backlund@slu.se) or ForBio coordinator Quentin Mauvisseau (quentin.mauvisseau@nhm.uio.no)

ForBio and STI-course on Diptera

ForBio and the Swedish Taxonomy Initiative invite applicants to “Biosystematics, ecology and applied science of flies and midges (Insecta: Diptera)”. The course will be held at the charming and well-equipped Sletvik field station, about two hours drive from Trondheim, Norway. Time and place: Aug. 6, 2021–Aug. 13, 2021

See the ForBio course website for more information. Deadline for registration is May 31, 2021.

Ledig tjänst: Disputerad biolog inom systematik/taxonomi

Ref SLU ua 2021.2.5.1-557

SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängliggöra data samt beskriva och presentera fakta om biologisk mångfald. Vi samverkar nationellt och internationellt med naturvårdsnyttan i fokus. Vi söker nu en biolog för arbete med vår taxonomiska databas, som utgör navet i SLU Artdatabankens verksamhet. Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där du ingår i en grupp av kollegor som tillsammans utgör en mycket viktig pusselbit inom svensk naturvård.

Arbetsuppgifter:

Du kommer att arbeta med utredning av namn, släktskap och taxa för inläggning i SLU Artdatabankens databaser, och delta i utveckling av verksamheten. I arbetet ingår kommunikation och samverkan med interna och externa användare, samt deltagande i nordiska och andra internationella samarbeten. Du kommer också att delta i arbetet med utlysning av bidrag från Svenska artprojektet och omhändertagande av resultat från beviljade projekt. Det kan också bli aktuellt att jobba med projektledning, framtagande av artrelaterat innehåll till stöd för artbestämning och samordning av de taxonomiska behoven vid utveckling av IT-baserade funktioner och tjänster.

Kvalifikationer:

Du ska ha disputerat inom ämnet systematik/taxonomi och ha en grundläggande utbildning inom biologi eller motsvarande. Du ska vara noggrann och ha mycket god förmåga att formulera och uttrycka dig på både svenska och engelska. Du ska ha förmåga att skapa och upprätthålla nätverk samt arbeta målinriktat och flexibelt såväl individuellt som i grupp. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Det är meriterande om du har bred kunskap om olika organismgrupper och erfarenhet av arbete med nomenklatoriska regelverk. Du har helst erfarenhet av systematiskt arbete med både molekylära och morfologiska metoder, bestämningsnycklar och artbeskrivningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med databaser och databasinläggning samt utveckling av IT-baserade funktioner och tjänster. Det är också meriterande om du har erfarenhet av projektledning/arbetsledning, korrekturläsning, av att skriva och läsa forskningsansökningar.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 2 år med viss möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-03-07.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/


Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Liselott Sjödin Skarp

Chef program Artinformation

018-67 34 58

fornamn.efternamn@slu.se

Maria Backlund

Taxonom

018-67 23 41

fornamn.efternamn@slu.se

Johan Liljeblad

Taxonom

018-67 14 34

fornamn.efternamn@slu.se

Länk till den här sidanhttps://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=4562&rmlang=SE

PhD position in Bryology

We have got a Ph D project about ”Hidden diversity in the genus Bryum” funded from the Swedish Species Initiative.

The project focus on the large number of non-sporulating specimen we find in nature, whether they belong to known species or not and how they are related to established taxa.

The supervisor group, consists of Torbjörn Tyler and myself (Lund University) and Lars Hedenäs (Swedish Natural History Museum).

So, we are now taking the first steps to recruit a PhD student to the project.

You find the announcement on the web-site below:

https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:368781/type:job/where:4/apply:1

I would appreciate if you could promote this announcement to strong candidates.

The last date for application is 8 February.

/Nils Cronberg, Lund University

Systematikdagarna 2021

Styrelsen har beslutat att försöka genomföra Svenska systematikföreningens årliga möte – Systematikdagarna – i Uppsala 29–30.11 2021. Vi planerar även att föreläsningarna skall kunna ses via zoom. Vi håller tummarna! Mer information senare.

English:
The board is hoping to be able to arrange the annual meeting of the Swedish Systematics Association – Systematikdagarna – in Uppsala on 29–30 November 2021. Lectures are planned to be viewable also via zoom. Fingers crossed, and more info later.

Nygammal styrelse för svenska systematikföreningen / (Partly) new board for the Swedish Systematics Association

In English below:

Vid svenska systematikföreningens årsmöte valdes en nygammal styrelse, och vid styrelsens konstituerande möte 20 Jan 2021 fastställdes styrelseledamöternas roller enligt följande:

Per Alström (ordförande) katalogsida UU
Niklas Wahlberg (vice ordförande) katalogsida LU
Johan Liljeblad (kassör) katalogsida SLU
Mårten Klinth (sekreterare) katalogsida GU
Ellen Sandström (ledamot) katalogsida LU

Dessutom adjungerades Anja Rautenberg som webbmästare

MYCKET STORT TACK till Mats Wedin, som gjort ett ovärderligt arbete i styrelsen under många år, senast som sekreterare!

English:

At the AGM of the Swedish Systematics Association, a partly new board was elected, and the roles of the members were decided on 20 Jan 2021 according to the following:

Per Alström (chair) web page UU
Niklas Wahlberg (vice chair) web page LU
Johan Liljeblad (treasurer) web page SLU
Mårten Klinth (secretary) web page GU
Ellen Sandström (member) web page LU

In addition, Anja Rautenberg was re-recruited as web master

HUGE THANKS to Mats Wedin for his invaluable service on the board for many years, most recently as secretary!

ForBio Annual Meeting

Join us on Dec 3-4 for the ForBio – Research School in Biosystematics Annual Meeting. ForBio is organising a different annual meeting this year. We want to provide a platform to share your research and meet, but this should also be safe and inclusive. We will have a fully virtual ForBio Annual Meeting! All MSc and PhD students, postdocs, supervisors, faculty and the broader biosystematics community are invited to attend the 10th ForBio Annual Meeting, organised by the Natural History Museum, University of Oslo.

Sign up to attend, give a talk or present a poster/lightning talk by November 8th!

https://www.forbio.uio.no/events/meeting/2020/meeting2020.html

Medlemsavgiften / membership fee

Kom ihåg att betala medlemsavgiften, åtminstone för 2021 (och även för 2020, om du vill vara behörig att rösta på årsmötet). Information här: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Remember to pay the membership fee, at least for 2021 (and for 2020, if you wish to vote at the AGM). Information here: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/