Medlemsavgiften / membership fee

Kom ihåg att betala medlemsavgiften, åtminstone för 2021 (och även för 2020, om du vill vara behörig att rösta på årsmötet). Information här: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Remember to pay the membership fee, at least for 2021 (and for 2020, if you wish to vote at the AGM). Information here: https://systematikforeningen.se/medlem/medlemsavgift-och-konton/

Invitation to the Annual General Meeting of the Swedish Systematics Association

Thursday 3 December 2020, 19:00 via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Just click on the zoom link above, and you’ll be automatically connected whether you have zoom installed on your computer/phone or not. 

The agenda has been published in Swedish just above this post. Please contact chairman per.alstrom[at]ebc.uu.se if you need an English translation.

Kallelse till Årsmöte för Svenska systematikföreningen

Torsdag 3 december 2020 kl. 19:00 via zoomhttps://uu-se.zoom.us/j/69085073757

Klicka bara på zoomlänken strax före utsatt tid, så skall du anslutas till mötet oavsett om du har zoom installerat på datorn eller inte.

Dagordning:

Mötet öppnas

Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner

Fråga om mötet blivit i behörig ordning utlyst

Styrelsens årsberättelse inklusive ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning

Val av ordförande för föreningen

Val av övriga styrelseledamöter

Val av en revisor och en revisorssuppleant

Val av valberedning på tre personer

Fastställande av eventuell årsavgift

Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

Övriga frågor som med motivering inkommit till styrelsen senast fyra veckor innan årsmötet

Mötet avslutas

 Väl mött!

Styrelsen

Chef, enheten för botanik, Naturhistoriska riksmuseet

OBS! Ursäkta sent utlägg här – jag trodde det kommit ut på denna sida för länge sedan…

https://www.nrm.se/ommuseet/jobbahososs/ledigatjanster.9005019.html

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)

Är taxonomin verkligen det moderna, reproducerbara och inkluderande vetenskapsfält som det strävar efter att vara? Denna granskning av artbeskrivningar av svampar finner många förändringar till det bättre över tiden, men den gör samtidigt en del svårsmälta observationer som manar till eftertanke kring hur vi tar fram och kommunicerar taxonomiska resultat. 

When mycologists describe new species, not all relevant information is provided (clearly enough)
MycoKeys 72: 109-128
https://mycokeys.pensoft.net/article/56691/

Postdoc on grass phylogenomics in Stockholm

Do you want to contribute to new understanding of the ecological and evolutionary success of grasses? Come help us build a new phylogeny of the ’cool season grasses’ (Pooideae)!

A postdoctoral stipend is available for 1 year to work on grass plastome phylogenomics, with a focus on subfamily Pooideae, the cool season grasses. The post is based at Stockholm University and we welcome applicants of all nationalities. More information can be found in the PDF file available here: https://tinyurl.com/y2cwhlee

Systematikdagarna 2020 inställda

Hej alla medlemmar i Svenska systematikföreningen.

Styrelsen har beslutat att systematikdagarna i höst tyvärr måste ställas in p.g.a. pandemin. Vi planerar att hålla mötet i Uppsala hösten 2021.

Årsmötet kommer att hållas via zoom i november. Jag återkommer med information om detta senare under hösten.

Ha en fin höst och undvik att smittas och att smitta andra.

Per

Per Alström

ordförande

Three Associate Professors in Oslo

The Natural History Museum, University of Oslo, is recruiting three Associate Professors:

Associate Professor in Systematic Mycology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184266/associate-professor-in-systematic-mycology

Associate Professor in Vertebrate Zoology
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184271/associate-professor-in-vertebrate-zoology

Associate Professor in environmental DNA
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/184311/associate-professor-in-environmental-dna

Please share these positions widely. Application deadline is April 15th